In luna aprilie 2021 vom desfasura un nou curs „Curs de inițiere pe linie de arme și muniții pentru permis port-armă”.

Durata curs:

  • 20 de ore – teme de cunoaștere a legislației privind regimul armelor și al munițiilor;
  • 8 ore – teme de cunoaștere a aspectelor de natură juridică, referitoare la uzul de armă;
  • 8 ore – teme de cunoaștere a procedurii de acordare a primului ajutor în cazul rănirii cu arma de foc;
  • 24 de ore – teme privind cunoașterea părților componente și a modului de funcționare și folosire a armelor și munițiilor și balistică;
  • 20 de ore – activitate practică de executare a ședințelor de tragere într-un poligon autorizat conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Acte necesare pentru înscrierea la „Curs de inițiere pe linie de arme și muniții pentru permis port-armă”:

  • cerere-tip;
  • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical, în original şi în copie, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
  • avizul psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

Telefon inscrieri „Curs de inițiere pe linie de arme și muniții pentru permis port-armă”: +40758289603 sau la sediul SPADA S’ARMI din Rm.Valcea Str. Gib Mihaescu 14

Cursuri Arme si Munitii